Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей

Нормативні документи

 

Конституція України 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
1.Закон України "Про освіту" (від 26.04.2001№2402-111)

2. Закон України "Про дошкільну освіту"

3.Закон України "Про охорону дитинства" (від 26.04.2001 №2401-111)

4.Закон України "Про охорону праці" (від 21.11.2002)

5.Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

Нормативне забезпечення організації освітнього процесу в ДНЗ у 2017/2018 н.р.

•      Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

•      Лист МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

•      Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

•      Лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 № 1199 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»  

Пріоритетні напрями роботи
у 201
7/2018 н.р.

•      Національно-патріотичне виховання

•      Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників

•      Фізичне виховання

•      Реалізація  регіональних науково-методичних проектів:

Ø «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педпрацівників»

Ø «Виховний простір Харківщини»

Ø «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього простору»

Основні завдання

•      Створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти

•      Забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи

•      Забезпечення наступності між ланками освіти

•       Гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя

•      Реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в ДНЗ

Програмно-методичне забезпечення

•      http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/programy.html

•      https://imzo.gov.ua/osvita/doshkilna-osvita/programno-metodichne-zabezpechennya

•      http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html

•      http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/diti-z-osoblivimi-potrebami

Регіональні парціальні програми

•      Чинні лише в новій редакції 2017 року:

Ø  «Українське дошкілля»

Ø «Впевнений старт»

 

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
1. Базовий компонет дошкільної освіти (нова редакція)

2. Наказ Міністерства від 22.05.2012 р.  №615 "Про затвердження  Базового компонента дошкільної освіти  (нова редакція)
3.Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина"
(лист МОН України №1/11-11177 від 08.12.2010 р)

4. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина"
5. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ", схвалена рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 01.03.2012, затверджена наказом МОНмолодьспорту від 21.05.2012 року №604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку "ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ""  ( програма "ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ")
6.
Лист МОНУ від 27.09.2010 №1/9-666 "Про організацію роботи з дітьми п`ятирічного віку"
7. Лист Інституту  інноваційних технологій і змісту освіти від 26.09.10 №1.4/18-3082 "Про організацію і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі"

8. Лист МОН від 03.07.2009  №1 /9 - 455  "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах"

9.  Лист Міністерства освіти і науки України від 27.06.2014 № 1/9-341 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"

10. Список навчальних видань для дошкільних навчальних закладів

 

 Медичне обслуговування   

 Cанітарний регламент для дошкільних навчальних закладів  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16/page

1. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826    

2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"  

 3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"  

 4. Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"    5. Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

  6. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

 

 Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

  1. Закон України “Про дитяче харчування”   

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”   

3. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329  

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"   

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258 "Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"   6. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227

     7. Лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"  

 8. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 № 1/9-795 “Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь”

 

 Фізкультурно-оздоровча робота  

 1. Система організації фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 № 903/8224

  2. Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах., затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2003 № 904/8225   

3. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, затверджене наказом МОН України 02.08.2005 № 458  

 4. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 № 1/9-438 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі"

  5. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 № 1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу"

 

Психологічна служба

1. Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 3 травня 1999 р. №127.
2. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене наказом міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2001 р. №691.
3. Про атестацію практичних психологів і соціальної роботи (лист Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2001 р. №1/9-439).
4. Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України, наказ міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2006 р. №864.