Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей

Наші досягнення

  Наші досягнення     

     Робота дошкільного закладу організована у відповідності до Закону України "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний навчальний заклад,  Статуту дошкільного закладу, річного плану роботи. 

      У закладі дошкільної освіти створені належні умови для всебічного, повноцінного розвитку дітей дошкільного віку.   Оформлення груп, кабінетів, музичного залу  відповідає естетичним та програмовим вимогам. Кожне групове приміщення естетично оформлене, має свій оригінальний стиль. У вікових групах облаштовані розвивальні  і предметно-ігрові осередки. Тематика осередків оформлена й наповнена матеріалами, посібниками та іграшками із врахуванням освітніх вимог та вікових особливостей вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Облаштування ігрового та розвивального простору кожної групи дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами так і індивідуально.        

    Освітній процес закладу забезпечений необхідними нормативно-правовими та інструктивно-методичними матеріалами відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.

     Центром методичної роботи дошкільного закладу є методичний кабінет, в якому зосереджено необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог освітньої програми для дітей від двох до семи років "Дитина". У наявності дитяча та методична література, законодавчі  та нормативні  документи. У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів (зразки перспективних планів роботи, конспекти занять, сценарії свят та розваг тощо). Матеріали  методичного кабінету ефективно використовуються педагогами під час організації освітнього процесу.

     Адміністрація закладу постійно працює над удосконаленням внутрішнього контролю, дотримуючись його основних принципів: планомірності, обґрунтованості, повноти теоретичної і методичної підготовленості працівників.    

     З  метою   підвищення   рівня    професійної  майстерності  педагогів   проводяться   методичні  дні    та  години,  засідання   педагогічних  рад,   педагогічні  читання,   семінари-практикуми, наради  при  завідувачі,  консультації   та  багато  інших   видів  роботи,  які  спрямовані   на  вирішення   питань   розкриття   творчого   потенціалу   всіх   учасників   навчально-виховного   процесу.